Oil and Gas სპეციალური პროექტები და ალტერნატიული გადაწყვეტილება

Oil and Gas სპეციალური პროექტები და ალტერნატიული გადაწყვეტილება

კომპრესორი ГТЭС-თვის:კომპრესორის ფუნქციები:

 • კომპრესორი წევს გაზის წნევას 15-20 ბარამდე ჟანგბადთან ერთად ნარევის შესაქმნელად ტურბინის ბუფერში
 • წარმოების რეგულირება, სტაბილური წნევის უზრუველყოფა ტურბინის შესასვლელში
  განმასხვავებელი ნიშნები
 • 1. მაღალი წარმადობა
  2. 24 საათიანი მუშაობა, კვირაში 7 დღე
  3. გაზში ზეთის 100% არ არსებობა გამოსვლისას
  შესაძლებელია კომპრესორის გამოყენება აგსკს-ში 5-6 მეგა ვატამდე
 • კომპრესორი აღჭურვილია დეპულსატორებით ტურბინაში სტაბილური გაზის მიწოდებისათვის.
  კომპრესორის მართვის კარადა არეგულირებს ტურბინაში გაზის მიწოდებას, თვალყურს ადევნებს ტემპერატურას, მართავს კლაპანებს და ჩამკეტებს.

თხევადი მეთანი:

დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად გავრცელებული თხევადი ბუნებრივი გაზის წარმოების ტექნოლოგია გვთავაზობს მაღალი წნევის კომპრესორის გამოყენებას.
დანადგარი მუშაობს დროსელის ციკლით მაღალ წნევაზე ბუნებრივი გაზის წინასწარი გაგრილებით ფრეონის მაცივრის მანქანის დახმარებით. კომპრესორულ დანადგარს ამძრავის სახით შეიძლება ჰქონდეს როგორც ელექტრონული მოტორი, ასევე გაზის მოტორი, რომელიც გამოიყენებს მეთანს მოტორის საწვავის სახით.
მაღალი წნევის გაზი გამოსვლისას, რომელიც წარმოქმნის პირდაპირ ნაკადს, გაივლის თბოცვლის-რეკუპერატორს და მიეწოდება ფრეონის სითბური ცვლის ამაორთქლებელს. სითბური ცვლის ამაორთქლებელში ხდება პირდაპირი ნაკადის გაზის გაგრილება მაღალი წნევით.
მაცივრის მანქანა უზრუნველყოფს თხევადი ფრეონის მიწოდებას სითბური ცვლის ამაორთქლებელში და წარმოქნილი ფრეონის ორთქლის ამოტუმბვას. სითბური ცვლის რეკუპერატორის შემდეგ წარმოებს მაღალი წნევის გაზის დროსელირება და მისი ნაწილობრივი კლება. ორთქლ-თხევადი ნარევი მიეწოდება შენახვის სისტემას, სადაც ხდება წარმოქმნილი ორთქლის-სითხის ნარევების სეპარაცია.

 • შახტის ნახშირის მეთანი

  ნახშირის შრეებში წარმოიქმნება ნახშირწყლების გაზები. მათი ძირითდი კომპონენტებია მეთანი, რომლის კონცენტრაცია აღწევს 80-98%. მეთანი ცნობილია თავისი თვისებით წარმოქმნას ფეთქებადი ნარევები ჰაერთან ერთად.
  სწორედ ამიტომ, მეთანის წარმოებითი მოპოვებას ნახშირის შრეებიდან უპიერველეს ყოვლისა გააჩნია ამოცანა, შეამციროს აფეთქების რისკი ნახშირის არსებობის ადგილებში. გაზი ნახშირის შრეებიდან გამოდის ზედაპირზე მინიმალური წნევით. შემდგომ კომპრესორი ახდენს ამ გაზის „ამოტუმბვას“ და კუმშავს მაღალ წნევამდე.
  მიღბული შახტის მეთანის წნევა შეიძლება იყოს 0,01-0,05 ბარი.
  მიღებული მეთანი შეიძლება იქნას გამოყენებული შემდეგი სახით:
  • გაზომოტორული საწვავის სახით
  • გაზოტურბინის მოწყობილობებისათვის საწვავის სახით გამოყენებისათვის (ელექტროენერგიის გამომუშვება)
  • კომუნალურ გაზგაყვანილობებში მიწოდებისათვის

 • საზღვაო ბაქანი

 • კომპრესორი შეიძლება იქნას შესრულებული სპეციალურ ვარიანტში საზღვაო ბაქნებზე სამუშაოდ. მაგალითად, კომპრესორი შეიძლება იქნას გამოყენებული მაღალი წნევის აზოტის მიწოდებისათვის ბურღვის ღრმულში ნავთობის ამოტუმბვისათვის საბადოდან. პროექტი რეალიზირებულია ჩრ. ზღვაში.

 • ნავთობგადამუშავება

 • დამოკიდებულია რა ქარხანის ტექნოლოგიურ სქემაზე ნავთობის და ნავთობპროდუქტის გადამუშავება, წარმოების სხვადასხვა სტადიას შეიძლება გააჩნდეს ნახშირწყალბადის გაზების გვერდითი გასასვლელი. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იქნას გამოყენებული მეორედ (ეხლა ისინი მხოლოდ იწვიან).

 • გაზის საცავში გადატუმბვა

 • კომპრესორი ტუმბავს გაზს საცავში მოხმარების რყევის კომპენსაციისათვის, რეზერვების განსალაგებლად და გაზის მიწოდების შეფერხების აღმოსაფხვრელად.

 • გაზსადენების რემონტი

 • გაზსადენების ცალკეულ უბნებზე რემონტის დროს, ჩვენ შეგვიძლია ამოვტუმბოთ გაზი გადასაადგილებელი კომპრესორის მოწყობილობების საშუალებით და არ მოხდეს გაზის გადასროლა ატსმოფეროში.
  რემონტის დროს გაზი მიეწოდება მომხმარებელს ცისტერნების საშუალებით.
  გაზსადენებიდან გაზი გამოიტუმბება უშუალოდ გადასაადგილებელი კომპრესორული მოწყობილობით.

 • ინერტული გაზები

 • კომპრესორი ფორნოვი გაზი მუშაობს სხვადასხვა გაზებთან და ნარევებთან
  • ბუნებრივი გაზი
  • აზოტი
  • ნახშიროჟანგის გაზი
  • ჟანგბადი
  • ჰაერი
  • არგონი
  • ეთანის, პროპანის, ბუტანის სხვა ნარევები აგრესიული გაზის ორგანული შემადგენლობით

 • ოილ-ფრი

 • ზოგიერთი საწარმო, მაგალითად ქიმიურ მრეწველობაში და სასუქის წარმოებაში საჭიროებს 100% ზეთის უგულვებელყოფას გაზში კომპრესორის შემდეგ. ფორნოვო გაზის კომპრესორი სრულად შეესაბამება ამგვარ მოთხოვნებს.
  • Сделайте нам запрос на компрессор или АГНКС!