ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები

ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები

გაზვექტორი Bus CNG

„FORNOVO GAS“-ი გთავაზობთ ტიპიურ გადაწყვეტილებას იტალიურ კომპრესორ „GASVECTOR“-ით რომელიც დანერგილი იქნა იტალიისა და ევროპის უმეტესი ქალაქების მუნიციპალური ავტობუსების პარკებში.
ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურის პროექტები „FORNOVO GAS“-ის იტალიური კომპრესორებით ასევე რეალიზებული იქნა რუსეთში და ყოფილი სსრკ-ს ყველა ქვეყანაში.
ავტობუსების და ავტომობილების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები განკუთვნილია ქალაქის ავტობუსების, საქალაქთაშორისო ავტობუსების, საერთაშორისო ავტობუსების, ყვითელი მიკროავტობუსების და მუნიციპალური ავტობუსების პარკების, აგრეთვე სხვა დამხმარე ტექნიკის გასამართად.
ავტობუსები და სატრანსპორტო საშუალებები აღჭურვილია გაზის სისტემით -მეთანზე მომუშავე ძრავით. აღნიშნულ ავტობუსებს აქვთ სისტემა შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე სამუშაოდ.

NATURAL GAS BUS FILLING STATION – ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები

ბუნებრივი აირი მიეწოდება ბუნებრივი აირით ასავსებ კომპრესორულ სადგურს როგორც მაგისტრალური მილსადენიდან, ასევე „ვირტუალური მილის“ – მოძრავი ავტოგასამართი სადგურის საშუალებით. ავტოგასამართ სადგურზე შეკუმშული ბუნებრივი აირის გაზის წნევა იწევს 200-220 ბარამდე და ასეთი სახით ისხმება ავტობუსების და მიკროავტობუსების (სატრანსპორტო საშუალებების) რეზერვუარებში. ავტობუსების, ავტომობილების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები სრულიად კონკურენტუნარიან ალტერნატივას წარმოადგენს თხევადი საწვავის ტიპის (ბენზინი, დიზელი, პროპანი) ავტოგასამართი სადგურებისთვის. განსაკუთრებით აქტუალურია მეთანის გამოყენება მსხვილ ქალაქებში, როგორც ქალაქის ბიუჯეტის ეკონომიისთვის, ასევე ეკოლოგიური თვალსაზრისით. პრაქტიკულად ევროპის ყველა ქალაქში აქვთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაზზე, რადგან გაზი მინიმალურ გავლენას ახდენს გარემოზე.
არსებობს ავტობუსების სწრაფი შევსება (2-5 წუთი ერთ ავტობუსზე) და საშუალო შევსება ( 7-10 წუთი ერთ ავტობუსზე) . ფაბრიკა „FORNOVO GAS“ ახდენს ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურების სხვადასხვა ვარიანტის რეალიზებას ავტობუსების პარკებისათვის. ქალაქის ავტობუსის პარკი შეიძლება შედგებოდეს 10 გაზის ავტობუსისაგან, ან 50 ავტობუსისაგან, ან 100 მიკროავტობუსისაგან. „FORNOVO GAS“ გთავაზობთ არსებული ტერიტორიის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით, გაზთან მიერთების პირობების ნებისმიერ ვარიანტს. „FORNOVO GAS“-ს შეუძლია შემოგთავაზოთ პირობები ავტობუსების, ავტომობილების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურების ასაშენებლად შეზღუდული ბიუჯეტის შემთხვევაშიც.
ქვემოთ მოცემულია ფოტოები – ავტობუსების გასამართი ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, რუსეთსა და იტალიაში. ავტობუსი 80-100-250-300 კუბი აკუმულატორებით .

АВТОБУСНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
(АГНКС) предназначена для заправки городских автобусов, междугородних автобусов, международных автобусов, желтых микроавтобусов, а также другой вспомогательной техники Муниципального автобусного парка.
Автобусы и транспортные средства имеют двигатели, предназначенные для работы на газомоторном топливе – метане (КПГ). Данные автобусы имеют систему для работы на компримированном природном газе.
Природный газ поступает на АГНКС как по магистральным газопроводам, так и посредством «виртуальной трубы» – ПАГЗов. На АЗС с КПГ давление газа повышается до 200-220 бар и в таком виде закачивается в резервуары автобусов и микроавтобусов (транспортных средств). Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) на газомоторном топливе являются вполне конкурентоспособной альтернативой автомобильным заправкам на жидких видах топлива (бензин, дизель, пропан). Особенно актуально использование метана в крупных городах как с точки зрения экономии городского бюджета, так и с экологической точки зрения.

ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები

ავტობუსების ბუნებრივი აირით ასავსები კომპრესორული სადგურები

Fear Itself Speech дї®ж”№ ж–‡з«  и‹±ж–‡ click through the following web site | Advanced Trading ToolsВ В·В Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their websiteFear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis